Gizlilik Politikasi

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, www.contemporaryistanbul.com sitesinin Kullanıcılarına ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Koşulların eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan kavramlar ve terimler Kullanım Koşulları’nda tanımlandığı anlamda kullanılmıştır.

Site Kullanıcılar ile ilgili olarak verileri aşağıdaki gibi toplayabilir ve kullanabilir. Veriler Siteni’nin iletişim kısmındaki formları doldurarak, telefonda ya da e-maille görüşme yaparak ya da başka şekillerde verilebilir.

Contemporary Istanbul’dan bülten almak isteyen Ziyaretçilerin adını ve e-mail bilgilerini paylaşarak kendilerini Site’ye Kayıtlı Kullanıcı olarak kaydetmeleri gerekir. Bülteni artık almak istemeyen Kayıtlı Kullancılar bültendeki Listeden Ayrıl linkini kullanarak istediği zaman üyeliğini iptal edebilir.

Contemporary Istanbul Kayıtlı/Özel Kullanıcılara ilişkin verileri, Contemporary Istanbul etkinlikleri, değişiklikleri ve gelecekteki etkinleri hakkında haber vermek için kullanır.

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Çağdaş İstanbul Sanat Organizasyonları ve Yatırımları A.Ş.’nin Contemporary Istanbul olarak çağdaş sanat ve kültürel etkinlik erişimimi kişiselleştirmek sergi, etkinlik ve özel fırsatlarından haberdar olmak için, tüm ürün, hizmet ve kampanyaları ile ilgili tanıtım, satış ve pazarlama amaçlı olarak, işbirliği içindeki kurumların görünürlüklerini içerebilen şekilde; SMS, e-posta, telefon ve sair iletişim araçlarıyla ticari elektronik ileti** gönderebilmek amacıyla benimle iletişime geçmesi için izin/onay veriyorum.

Ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların yasal düzenleme çerçevesinde gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı konusunda bilgilendirilmiş bulunmaktayım.

Contemporary Istanbul’da kayıtlı iletişim bilgilerinize e-posta almaya devam etmek istiyor ve bu konuda onay vermek ya da bilgilerinizi güncellemek istiyorsanız lütfen tıklayınız.

1. Site Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

Kullanıcılar, Siteyi kullanırken yasal hükümlere, kurallara ve düzenlemelere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıları bağlayacaktır.

www.contemporaryistanbul.com sitesi ziyaret edildiğinde, ziyarete ait kişisel olmayan bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Ziyaret saati ve uzunluğu, görüntülenen sayfalar, sayfalardan alınan bilgiler, aktarılan bayt miktarı, siteden çıkış yapılan sayfa gibi veriler sitede sunulan hizmetin iyileştirilmesi için gerekli istatistiki analizlerin yapılması için kullanılabilir.

Site, tüm Ziyaretçilerin kullanımına açık olmakla birlikte, sadece Özel Kullanıcıların izlemesine ve katılımına açık bazı bölümler de içermektedir. Bu bölümlerin kullanılabilmesi için Özel Kullanıcı girişi yapılması gerekmektedir. Özel Kullanıcı girişi sırasında toplanacak kişisel bilgiler aşağıdakileri içerebilir: ad, soyad, unvan, şirket /organizasyon adı, e-posta adresi, telefon ve faks numaraları ve açık posta adresi gibi iletişim bilgileri, Site kullanımını özelleştirmek ve kolaylaştırmak için yararlanılacak bilgiler; Site ile ve genel olarak hizmetler hakkında sağlanan geri bildirimler.  Bu bilgilerin verilmemesi halinde, Özel Kullanıcı girişi yapılmasını gerektiren veya yukarıdaki sair bilgilerin verilmesini gerektiren hizmet/hizmetler sağlanamayabilir veya işlem yapılamayabilir.

Site, virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcıların kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcılar Siteye giriş yaparak, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduklarını kabul etmiş sayılır.

Contemporary Istanbul, Sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez veya Sitede sunduğu hizmetler kapsamında Kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir taahhütte bulunmaz, sitede virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmez. Contemporary Istanbul Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

2. Kişisel Bilgiler

www.contemporaryistanbul.com Kayıtlı/Özel Kullanıcı girişi yaparken Ziyaretçi’den istenen kişisel bilgiler, Contemporary Istanbul destekçileri ya da çözüm ortakları dışında başka hiçbir kişi ya da kurumla paylaşılmayacak; Kayıtlı /Özel Kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik haber ve etkinlikler sunmak, Contemporary Istanbul etkinlikleri, sergileri, hizmetleri, mağaza, sinema vb bölümleri veya ürünlerine ilişkin olarak ve sitedeki yeniliklerden haberdar etmek için kullanılacaktır.  Kayıtlı / Özel Kullanıcı veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Contemporary Istanbul’a yazılı olarak iletebilir. Kayıtlı / Özel Kullanıcı, bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde ve istediğinde, Sitedeki bilgilerini güncelleyebilir.

Kayıtlı /Özel Kullanıcı bilgilerinin doğruluğunu, başkasına ait bilgiler barındırmadığını ve Contemporary Istanbul’a yanıltıcı tarzda bilgi vermediğini kabul beyan ve taahhüt eder; aksi takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Kayıtlı / Özel Kullanıcı kişisel verilerinin işlenip, işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verileri işlenmişse ya da 3. kişilere aktarılmışsa buna ilişkin bilgi talep etme kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir.

Contemporary Istanbul, Kayıtlı /Özel Kullanıcıların kişisel verilerinin kaybolma hırsızlık ve suistimaline engel olmak, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır.

Kayıtlı /Özel Kullanıcılara ait kişisel veriler kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya müsaade edilmediği sürece iş bu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Kullanım amacı ortadan kalkan Kayıtlı /Özel Kullanıcılara ait kişisel veriler erişilemeyecek ve tekrar kullanıma uygun hale getirilemeyecek şekilde silinecektir.

Kayıtlı /Özel Kullanıcılar Site adreslerinden hesaplarına ulaşarak, kişisel verilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilir.

3. Değişiklik Hakları

Contemporary Istanbul, değişen koşullara göre, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez www.contemporaryistanbul.com yayınlanacaktır. Ziyaretçi, www.contemporaryistanbul.com sayfalarını kullanmaya devam etmekle ya da Kayıtlı/ Özel Kullanıcı hesabı açmakla ve sayfalara giriş yapmakla bütün bu değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle, yanlış güncellenmesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü Contemporary Istanbul’a hiçbir nam altında herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

Contemporary Istanbul, Site’yi, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kayıtlı/ Özel Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri, Kayıtlı/Özel Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Contemporary Istanbul bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Contemporary Istanbul, gerekli gördüğü zamanlarda Site kapsamındaki hizmetleri/Siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da Sitenin kapatılmasından dolayı Contemporary Istanbul’un Kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.  Bilgilerin Korunması

Contemporary Istanbul, Ziyaretçiyle ilgili hiçbir kişisel bilgiyi Sitede barındırmaz. Saklanan bilgiler tamamen istatistiksel olup hiçbir kişisel bilgi içermez.

Yasaların emrettiği durumlar haricinde ve kayıt esnasında belirtilmediği takdirde isim veya adres bilgileri. Contemporary Istanbul destekçileri ya da çözüm ortakları dışında diğer kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Üçüncü bir kişi ve kurumun Kayıtlı/ Özel Kullanıcı kimliğinin ifşasını talep eden bir mahkeme kararı veya diğer bir yasal evrakla başvurması halinde, yasal yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen bu bilgiler verilecektir.

Contemporary Istanbul, ilgili kanunların gerektirdiği hallerde, kamu güvenliğinden sorumlu emniyet birimleri ve sair resmi makamlarla, yasal talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

 

5. Sağlanan İçerikler ve Diğer Site Linkleri

Bu Sitede diğer sitelerin linkleri bulunabilir. Contemporary Istanbul, bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları, içerikleri ya da üçüncü tarafların gizlilik politikaları ve uygulamalarından sorumlu değildir.

Contemporary Istanbul bu Siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

6. Ziyaretçi/ Kayıtlı/ Özel Kullanıcı İlişkileri

Contemporary Istanbul bu Sitede yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, duyurulan herhangi bir etkinliğin başarısızlığından, iletişim kesintisinden veya siteye sair nedenlerle ulaşılamamasından ve bilgisayar virüsü sonucu oluşan ve oluşabilecek zarar, ziyan ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Sitenin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararla ile ilgili tüm sorumluluk, bu Sitenin Kullanıcılarına aittir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Contemporary Istanbul, bazıları kendine, bazıları ise 3.şahıslara ait telif hakkına konu olan eser, tasarım, marka, logo, metin, fotoğraf, grafik, ses müzik dahil bilgi ve materyalleri barındırmaktadır. Tüm bu konulara ilişkin fikri mülkiyet hakları Contemporary Istanbul veya ilgili eser/hak sahiplerine ait olmakla, tamamı saklı tutulmaktadır.  Kullanıcılar sitedeki içerik ve materyallerde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz, kısmen veya tamamen kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, satamaz, umuma iletemez; Siteyi bireysel kullanıcı olarak ziyaret ve varsa Özel Kullanıcılık ile ilgili işlemleri yerine getirmek dışında hiçbir şekilde kullanamaz veya kullandıramaz ve yasal olmayan şekilde kullanılmasına yardım ya da aracılık edemez.  Kullanıcılar aynı zamanda Contemporary Istanbul’un veya Sitenin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmayacağını, bu tür girişimlerin yasal mevzuata aykırılığını da kabul etmektedir.

Taraflar arasında Sitenin kullanımı ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde bu uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacağını kabul eder. Her türlü uyuşmazlıkta İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kullanıcılar bu Şartlara ilişkin herhangi bir sorunuz olduğunda, bu soruları e-postayla info@ci.com.tr gönderebilir Kullanıcılar, e-posta iletişimlerinin güvenli olmayabileceğini, e-postalarda yer alan bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından görülme olasılığı bulunduğunu kabul etmektedir.